Phở nhúng hoàng minh 500g

Thành Phần:

Khối Lượng:

Chỉ Tiêu Chất Lượng: