Phở khô 500g ( loại nhúng ăn liền)

Thành Phần:

Khối Lượng:

Chỉ Tiêu Chất Lượng:

Bún khô loại 300g

Giá:Liên Hệ