Miến dong 450g

Thành Phần:

Khối Lượng:

Chỉ Tiêu Chất Lượng: