Bún gạo lứt loại 250g

Thành Phần:

Khối Lượng:

Chỉ Tiêu Chất Lượng: