Nhà phân phối độc quyền

DANH SÁCH HỆ THỐNG NPP TRÊN CÁC KHU VỰC ĐÃ MỞ

NHÀ PHÂN PHỐI HÀ NÔI ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI VĨNH PHÚC ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI THÁI NGUYÊN ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI HÒA BÌNH ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI LAO CAI ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI THANH HÓA ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI NINH BÌNH ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI HÀ NAM ( chưa có)

NHÀ PHÂN PHỐI NGHỆ AN ( chưa có )

NHÀ PHÂN PHỐI HẢI PHONG ( chưa có)

NHÀ PHÂN PHỐI YÊN BÁI ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI SƠN LA ( chưa cập nhật )

NHÀ PHÂN PHỐI HÀ GIANG – TUYEN QUANG ( chưa có )